PEATOIMETAJA Eneli Maranik

PEATOIMETAJA ASSISTENDID Maris Kluge, Kadri-Ann Parmas

KÜLJENDAJA Sten Kaldmaa

KEELETOIMETAJA Laura Jakobson, Grete Haube

VEEBIHALDUR Kaarel Ernits

 

CURARE

Eesti Arstiteaduseüliõpilaste Seltsi ametlik häälekandja

eays.curare@gmail.com